Pricelist


Pricelist
Wedding invitations:


Cenová kategória A – 0,40 €/ks
Cenová kategória B – 0,82 €/ks
Cenová kategória C – 0,98 €/ks
Cenová kategória D -1,22 €/ks
Cenová kategória E – 1,44 €/ks
Svadobné pozvánky:
Cenová kategória A – 0,25 €/ks
Cenová kategória B – 0,33 €/ks
Cenová kategória C – 0,33 €/ks
Cenová kategória D – 0,45 €/ks
Cenová kategória E – 0,45 €/ks
K cene sa pripočítava jednorázový poplatok za sadzbu /raznicu/ podľa druhu tlače. Cena obálky nie je v cene oznámenia a je účtovaná podľa platného cenníka uvedeného pri konkrétnom vzore. Prípadné iné príplatky sú účtované individuálne podľa osobitných požiadaviek konkrétnej zákazky.


Vizitky


Tlač ČB vizitiek na 250 gr. papier klasik ... 1 ks/0,10 €
Tlač plnofarebných vizitiek na 250 gr. papier klasik ... 1 ks/0,14 €
K cene sa pripočítava jednorázový poplatok za sadzbu /príprava návrhu, výroba raznice/ 10 €.
V prípade, že sa realizuje iba samotná tlač pripraveného návrhu, cena je účtovaná osobitne na vyžiadanie.

Pečiatky


Výroba kompet pečiatky:
4911 - rozmer 38 x 14 mm – 16,20 €
4912 – rozmer 47 x 18 mm – 19,55 €
4913 – rozmer 58 x 22 mm – 23,31 €
4915 - rozmer 70 x 25 mm - 29,96 €
Výroba štočku:
4912 - rozmer 38 x 14 mm – 7,92 €
4912 – rozmer 47 x 18 mm – 9,39 €
4913 – rozmer 58 x 22 mm – 11,47 €
4915 - rozmer 70 x 25 mm – 12,29 €
Uvedené ceny sú pre najpoužívanejšie rozmery, v prípade záujmu o iný rozmer – ceny na vyžiadanie.

Back


Copyright © 2008 - 2023 Pamas. All rights reserved.